Volver

AULA DE GALEGO 2. MANUAL DO ALUMNADO

Unidade 4. Mañá

Nesta unidade imos a imaxinar como seremos dentro duns anos.

Para iso, imos aprender:

  • a falar de accións e situacións futuras
  • a expresar condicións: se + presente/futuro de indicativo
  • marcadores temporais de futuro
  • recursos para formular hipóteses: seguramente/probablemente/posiblemente/seguro que/supoño que + futuro
  • os determinantes
  • as formas e algúns usos do futuro de indicativo
  • as regras básicas de acentuación