Volver

AULA DE GALEGO 2. MANUAL DO ALUMNADO

Unidade 5. Iso non se fai

Nesta unidade imos a establecer as normas da nosa clase.

Para iso, imos aprender:

  • a expresar prohibición
  • a expresar obrigatoriedade
  • a expresar impersonalidade
  • a falar de hábitos: é normal/habitual/raro + infinitivo; adoitar + infinitivo
  • algúns cuantificadores: todo o mundo/a maioría (de...)/moitos/algúns...