Volver

AULA DE GALEGO 2. MANUAL DO ALUMNADO

Unidade 6. Mensaxes

Nesta unidade imos transmitir mensaxes e desenvolver estratexias de comunicación

Para iso, imos aprender:

  • a desenvolvernos por teléfono
  • a tomar e a deixar recados por teléfono
  • a transmitir mensaxes: díxome que.../preguntoume se...
  • algunhas estratexias de comunicación
  • verbos que resumen a intención dunha mensaxe (preguntar, recomendar etc)
  • a voz pasiva