Volver

AULA DE GALEGO 2. MANUAL DO ALUMNADO

Unidade 7. Vai e dille

Nesta unidade imos contar chistes e escribir a sinopse dun filme.

Para iso, imos aprender:

  • a relatar en presente a resumir un argumento a contar
  • chistes algúns conectores para relatar a forma e os usos dos
  • pronomes de complemento directo e indirecto