Volver

AULA DE GALEGO 2. MANUAL DO ALUMNADO

Unidade 8. Basta xa!

Nesta unidade imos redactar un manifesto a favor da igualdade entre mulleres e homes

Para iso, imos aprender:

  • a expresar desexos, reclamacións e necesidades
  • a valorar situacións e feitos: paréceme moi ben/mal... que + presente de subxuntivo
  • querer/pedir/esixir/necesitar + infinitivo, querer/pedir/esixir/necesitar que + presente de subxuntivo, que + presente de subxuntivo
  • a propoñer solucións: deberían/deberíase/habería que
  • cando + subxuntivo
  • o presente de subxuntivo
  • o pospretérito