Volver

AULA DE GALEGO 2. MANUAL DO ALUMNADO

Unidade 10. Todos somos poetas

Nesta unidade imos escribir unha poesía

Para iso, imos aprender:

  • algúns xéneros literarios
  • a expresar finalidade
  • a modificar e restrinxir os substantivos
  • algúns adverbios e expresións adverbiais
  • as oracións finais
  • as oracións adxectivas