Volver

CELGA 3

Aula de Galego 3. Manual do alumnado

Aula de Galego 3 é un manual para o ensino e aprendizaxe do galego baseado no enfoque comunicativo e por tarefas, adaptado ao Marco europeo común de referencia para as linguas no nivel B2. É o material empregado para os cursos preparatorios de Celga 3 e pódese atopar en librarías.

O Proxecto Aula de galego nace da constatación de que non existe ningún material que responda adecuadamente ás necesidades expostas nos distintos cursos de galego que se levan a cabo na actualidade dentro e fóra de Galicia: tanto os preparatorios para os distintos niveis do Celga como os que ofrecen as distintas universidades do mundo onde hai un lectorado de galego

Material