Volver

Un alfabeto para Don Paco

Centro: IES San Paio, Tui (Pontevedra)
Curso: 2022-2023

As letras todas do alfabeto non abondan para lembrarmos as persoas e fitos significativos na vida de Francisco Fernández del Riego que contribuíron a conformar unha existencia consagrada ao galeguismo.