Volver

Palabra de don Paco del Riego

Centro: IES San Paio, Tui (Pontevedra)
Curso: 2022-2023

Florilexio de Francisco Fernández del Riego realizado polo IES San Paio, co que podemos ir descubrindo a súa vida entregada a Galicia.