Volver

Nomes de neno e de nena

Escolma de nomes

Atoparás aquí unha escolma de nomes para o teu neno ou nena, cunha breve explicación sobre as súas orixes e significado. Cal escolles?

Escolma de apelidos

Igual que podes poñerlles aos teus fillos e fillas nomes de pía galegos, podes inscribilos no rexistro coa forma galega correcta dos vosos apelidos. Tamén está permitido, logo de acordo dos pais, decidir a orde dos apelidos. Deste xeito, procúrase que non se perdan algúns pouco frecuentes, pois os nomes e apelidos dunha lingua son unha riqueza que se busca preservar.