Volver

XXXVI Premio Blanco-Amor de novela longa

A Deputación Provincial de Ourense convoca a XXXVI edición do Premio Blanco-Amor de novela longa para obras inéditas escritas en lingua galega

O premio está dotado con 12.000 €.

O prazo de admisión de orixinais remata o 14 de setembro de 2017.