Volver

PalMed

Base de datos paleográfica da lírica galego-portuguesa

PalMed é unha base de datos que ofrece a transcrición paleográfica de todos os testemuños manuscritos da lírica galego-portuguesa. O seu obxectivo é facilitar o labor dos investigadores interesados na realización de estudos paleográficos, grafemáticos, lingüísticos e ecdóticos sobre a produción trobadoresca do occidente ibérico.

Para o correcto manexo da plataforma, o usuario debe ter en conta que o equipo do proxecto estableceu unha serie de convencións, que se recollen nos ‘Criterios de edición’. Ademais, os investigadores poden contrastar sempre as transcricións coas imaxes dos manuscritos, que se abrirán na pestana correspondente do navegador.

PalMed permite escoller entre varias opcións de consulta: 1) follear os cancioneiros e/ou acceder a un folio dun testemuño concreto ou ben seleccionar unha cantiga a partir da edición de referencia empregada en MedDB e cotexala coas transcricións dos manuscritos que a conteñen; 2) combinar campos de busca de distintos tipos (secuencias de caracteres, pero tamén marcas adicionais, por exemplo) e activar unha serie de filtros en función dos obxectivos e intereses de cada especialista.