Outros recursos

Filtrar por...

  • Colectivo
  • Tema
  • Área
  • Tipo de recurso
Temos dispoñibles para consulta 39 contidos
24/07/2015 | Publicacións

Marco europeo común de referencia para as linguas

Documento do Consello de Europa que proporciona unha base común para a elaboración de programas de linguas, orientacións curriculares, exames, manuais etc. en toda Europa.

18/04/2014 | Ferramenta informática

Redes Sociais

18/04/2014 | Ferramenta informática

Reprodutores Multimedia

18/04/2014 | Ferramenta informática

Sistemas para facer blogs

18/04/2014 | Aplicación móbil

Imos?