Outros recursos

Filtrar por...

  • Colectivo
  • Tema
  • Área
  • Tipo de recurso
Temos dispoñibles para consulta 60 contidos
28/01/2016

IV informe de seguimento da Carta Europea das Linguas Rexionais e Minoritarias

 

O comité de expertos encargado do seguimento da Carta Europea das Linguas Rexionais e Minoritarias emitiu en xaneiro de 2016 o seu cuarto informe para España, relativo ao cumprimento deste tratado internacional no período 2010-2013. A partir deste documento, o Consello de Europa fai 6 recomendacións que as autoridades deberán seguir para garantir o cumprimento da Carta.

24/07/2015 | Publicacións

Marco europeo común de referencia para as linguas

Documento do Consello de Europa que proporciona unha base común para a elaboración de programas de linguas, orientacións curriculares, exames, manuais etc. en toda Europa.

18/04/2014 | Ferramenta informática

Redes Sociais

18/04/2014 | Ferramenta informática

Reprodutores Multimedia

18/04/2014 | Ferramenta informática

Sistemas para facer blogs