Volver

CELGA 2. MATERIAL DE CLASE

Unidade 6. Unha cousiña cousa

Obxectivos desta unidade: como describir obxectos e aparellos en relación coa súa utilidade e funcionamento; como expresar opinións; como relatar experiencias

Coñecemento do código

  • Léxico sobre obxectos de uso cotián
  • Léxico da tecnoloxía
  • Léxico de xogos e xoguetes
  • Copretérito
  • A comparación
  • Acentuación II