Volver

CELGA 2. MATERIAL DE CLASE

Unidade 8. Hai que ter moito ollo!

Obxectivos desta unidade: como solicitar información sobre servizos; como protestar e reclamar por un servizo; como presentar unha queixa ou unha reclamación

Coñecemento do código

  • Os pronomes persoais átonos
  • Léxico de establecementos, produtos e servizos
  • A telefonía
  • A vivenda
  • Acentuación (repaso)