Volver

CELGA 2. MATERIAIS DE CLASE

Unidade 9. O tempo que virá

Obxectivos desta unidade: Como falar do futuro e facer hipóteses; como expresar opinións sobre acontecementos futuros

Coñecemento do código

  • O futuro
  • Formas hipotéticas
  • Subordinadas temporais
  • A publicidade
  • b/v; s/x