Volver

CELGA 2. MATERIAIS DE CLASE

Unidade 12. Que sabes de Galicia?

Obxectivos desta unidade: como dar e pedir información con distintos graos de seguridade; como discutir información; como transmitir desexos; como expresar solidariedade

Coñecemento do código

  • SE reflexividade, impersonalidade, involuntariedade
  • A voz pasiva
  • Postais e tarxetas
  • Fórmulas para pedir e dar información
  • Signos de puntuación
  • Xeografía
  • Tradicións e costumes