Recursos para aprender o galego

Filtrar por...

  • Tema
  • Área
  • Tipo de recurso
Temos dispoñibles para consulta 38 recursos
11/05/2016 | Publicacións | Manual

Novos manuais de linguaxe xurídica e administrativa

A Secretaría Xeral de Política Lingüística pon a disposición da cidadanía novos materiais para a formación en linguaxe xurídica e administrativa que poderán tanto servir de apoio ao alumnado dos cursos de linguaxes de especialidade, como para a guía e autoformación de todas as persoas interesadas. O obxectivo último destes materiais é mellorar a calidade dos textos orais e escritos que emanan da Administración.
22/01/2016 | Dicionario

Dicionario Digalego

Con máis de 65 000 entradas, o Digalego é o dicionario máis completo da lingua propia de Galicia, que a Xunta pon a disposición de toda a cidadanía grazas ao acordo acadado entre a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, a Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega) e a editorial Ir Indo, que elaborou esta obra ao longo de 20 anos de traballo.
16/09/2015 | Manual

Celga 1. Aula de Galego. Manual do alumnado

Aula de Galego 1 é un manual para o ensino e aprendizaxe do galego baseado no enfoque comunicativo e por tarefas, adaptado ao Marco europeo común de referencia para as linguas no nivel A2. É o material empregado para os cursos preparatorios de Celga 1 e pódese atopar en librarías.

15/09/2015 | Manual

Celga 2. Aula de Galego. Manual do alumnado

Aula de Galego 2 é un manual para o ensino e aprendizaxe do galego baseado no enfoque comunicativo e por tarefas, adaptado ao Marco europeo común de referencia para as linguas no nivel B1. É o material empregado para os cursos preparatorios de Celga 2 e pódese atopar en librarías

14/09/2015 | Manual

Celga 3. Aula de Galego. Manual do alumnado

Aula de Galego 3 é un manual para o ensino e aprendizaxe do galego baseado no enfoque comunicativo e por tarefas, adaptado ao Marco europeo común de referencia para as linguas no nivel B2. É o material empregado para os cursos preparatorios de Celga 3 e pódese atopar en librarías.

11/09/2015 | Manual

Celga 4. Aula de Galego. Manual do alumnado

Aula de Galego 4 é un manual para o ensino e aprendizaxe do galego baseado no enfoque comunicativo e por tarefas, adaptado ao Marco europeo común de referencia para as linguas no nivel C1. É o material empregado para os cursos preparatorios de Celga 4 e pódese atopar en librarías.

14/07/2015 | Modelo de exame

Modelos de exame do Celga

14/07/2015 | Dicionario

Dicionario visual interactivo

16/06/2015

Cursos de linguaxes específicas

A Secretaría Xeral de Política Lingüística forma o persoal funcionario en linguaxe administrativa e xurídica co fin de contribuír á calidade dos servizos públicos e de garantir o dereito da cidadanía a expresarse e recibir información en galego.

24/04/2015 | Vocabulario

Léxico específico