Recursos para aprender o galego

Filtrar por...

  • Tema
  • Área
  • Tipo de recurso
Temos dispoñibles para consulta 38 recursos
06/04/2015 | Manual

Celga 2. Aula de Galego. Libro do profesorado.

Aula de Galego é un método de galego que ten como obxectivo darlles resposta ás necesidades específicas dos alumnos que estudan galego dentro e fóra de Galicia. Para isto, adopta a pespectiva orientada á acción, proposta polo Marco común europeo de referencia, apoiándose nos seus descritores para a progresión do coñecemento.

06/04/2015 | Manual

Celga 3. Aula de Galego. Libro do profesorado.

Aula de Galego é un método de galego que ten como obxectivo darlles resposta ás necesidades específicas dos alumnos que estudan galego dentro e fóra de Galicia. Para isto, adopta a pespectiva orientada á acción, proposta polo Marco común europeo de referencia, apoiándose nos seus descritores para a progresión do coñecemento.

06/04/2015 | Manual

Celga 4. Aula de Galego 4. Libro do profesorado

Aula de Galego é un método de galego que ten como obxectivo darlles resposta ás necesidades específicas dos alumnos que estudan galego dentro e fóra de Galicia. Para isto, adopta a pespectiva orientada á acción, proposta polo Marco común europeo de referencia, apoiándose nos seus descritores para a progresión do coñecemento.

06/03/2015 | Manual

Celga 1. Aula de Galego. Libro do profesorado.

Aula de Galego é un método de galego que ten como obxectivo darlles resposta ás necesidades específicas dos alumnos que estudan galego dentro e fóra de Galicia. Para isto, adopta a pespectiva orientada á acción, proposta polo Marco común europeo de referencia, apoiándose nos seus descritores para a progresión do coñecemento.

09/02/2015

Celga: niveis de competencia en lingua galega

Celga é o sistema de certificación de lingua galega adaptado ao Marco europeo común de referencia para as linguas.

24/04/2014 | Curso

Curso en wikibooks