Recursos para aprender o galego

Filtrar por...

  • Tema
  • Área
  • Tipo de recurso
Temos dispoñibles para consulta 42 recursos
Celga 4. Aula de Galego. Manual do alumnado
11/09/2015 | Manual

Celga 4. Aula de Galego. Manual do alumnado

Aula de Galego 4 é un manual para o ensino e aprendizaxe do galego baseado no enfoque comunicativo e por tarefas, adaptado ao Marco europeo común de referencia para as linguas no nivel C1. É o material empregado para os cursos preparatorios de Celga 4 e pódese atopar en librarías.

Modelos de exame do Celga
14/07/2015 | Modelo de exame

Modelos de exame do Celga

Cursos de linguaxes específicas
16/06/2015

Cursos de linguaxes específicas

A Secretaría Xeral de Política Lingüística forma o persoal funcionario en linguaxe administrativa e xurídica co fin de contribuír á calidade dos servizos públicos e de garantir o dereito da cidadanía a expresarse e recibir información en galego.

Léxico específico
24/04/2015 | Vocabulario

Léxico específico

 Celga 2. Aula de Galego. Libro do profesorado.
06/04/2015 | Manual

Celga 2. Aula de Galego. Libro do profesorado.

Aula de Galego é un método de galego que ten como obxectivo darlles resposta ás necesidades específicas dos alumnos que estudan galego dentro e fóra de Galicia. Para isto, adopta a pespectiva orientada á acción, proposta polo Marco común europeo de referencia, apoiándose nos seus descritores para a progresión do coñecemento.

 Celga 3. Aula de Galego. Libro do profesorado.
06/04/2015 | Manual

Celga 3. Aula de Galego. Libro do profesorado.

Aula de Galego é un método de galego que ten como obxectivo darlles resposta ás necesidades específicas dos alumnos que estudan galego dentro e fóra de Galicia. Para isto, adopta a pespectiva orientada á acción, proposta polo Marco común europeo de referencia, apoiándose nos seus descritores para a progresión do coñecemento.

 Celga 4. Aula de Galego 4. Libro do profesorado
06/04/2015 | Manual

Celga 4. Aula de Galego 4. Libro do profesorado

Aula de Galego é un método de galego que ten como obxectivo darlles resposta ás necesidades específicas dos alumnos que estudan galego dentro e fóra de Galicia. Para isto, adopta a pespectiva orientada á acción, proposta polo Marco común europeo de referencia, apoiándose nos seus descritores para a progresión do coñecemento.