Volver

Galícia doutro lado do Atlântico

Colección de relatorios presentados no I Encontro Brasileiro de Estudos Galegos, celebrado en Baía en abril de 2015

  • I Encontro Brasileiro de Estudos Galegos

    I Encontro Brasileiro de Estudos Galegos

O Centro de Estudos Galegos de Baía, co apoio da Secretaría Xeral de Política Lingüística, recolle nesta publicación 19 estudos lingüísticos e literarios relacionados con Galicia obra doutros tantos investigadores das dúas bandas do Atlántico. A publicación quere ser unha homenaxe á profesora Rosário Suárez Albán, fundadora do dito centro.