Volver

Marco europeo común de referencia para as linguas

Documento do Consello de Europa que proporciona unha base común para a elaboración de programas de linguas, orientacións curriculares, exames, manuais etc. en toda Europa.

  • Marco europeo común de referencia para as linguas

    Marco europeo común de referencia para as linguas

O Marco persegue vencer as barreiras producidas polos distintos sistemas educativos europeos que limitan a comunicación entre os profesionais que traballan no campo das linguas modernas e é hoxe amplamente empregado en Europa como documento de referencia que lles proporciona aos administradores educativos, aos deseñadores de cursos, aos docentes, ás entidades examinadoras etc. os medios para reflexionaren sobre a súa propia práctica, co fin de contextualizaren e coordinaren os seus esforzos e aseguraren que estes satisfagan as necesidades do alumnado.