Directorio

Temos dispoñibles para consulta 26 contactos
mais
Secretaría
Responsable: Valentín García Gómez
Enderezo: R/ San Roque, n.º 2 - Santiago de Compostela. A Coruña
Código Postal: 15704
Teléfono: 881 996 302
Fax: 881 996 306
mais
Gabinete do secretario
Responsable: Beatriz Corral Sánchez
Enderezo: R/ San Roque, nº 2 - Santiago de Compostela. A Coruña
Código Postal: 15704
Teléfono: 881 996 317
Fax: 881 996 306
mais
Prensa
Responsable:
Teléfono: 881 996 317
Fax: 881 996 306
mais
Subdirección Xeral de Política Lingüística
Celga
Enderezo: R/ San Roque, nº 2 - Santiago de Compostela. A Coruña
Código Postal: 15704
Teléfono: 881 996 313 /881 996 310 / 881 996 308 / 881 996 304 / 881 996 307 / 881 996 541
Fax: 881 996 306
Subdirección Xeral
Responsable: María Lourdes Batán Aira
Enderezo: R/ San Roque, nº 2 - Santiago de Compostela. A Coruña
Código Postal: 15704
Teléfono: 881 996 328
Fax: 881 996 306
Lectorados
Enderezo: R/ San Roque, nº 2 - Santiago de Compostela. A Coruña
Código Postal: 15704
Fax: 881 996 306
Asesoramento lingüístico
Enderezo: R/ San Roque, nº 2 - Santiago de Compostela. A Coruña
Código Postal: 15704
Teléfono: 881 996 315 / 881 996 316
Fax: 981 54 44 24
Validación de estudos
Enderezo: R/ San Roque, nº 2 - Santiago de Compostela. A Coruña
Código Postal: 15704
Teléfono: 881 996 309
Fax: 881 996 306
mais
Subdirección Xeral de Planificación e Dinamización Lingüística
Subdirección Xeral de Planificación e Dinamización Lingüística
Responsable: María Elvira Casal García
Enderezo: R/ San Roque, nº 2 - Santiago de Compostela. A Coruña
Código Postal: 15704
Teléfono: 881 996 319
Fax: 881 996 306
Convenios
Responsable: Amalia Camba Pérez
Enderezo: R/ San Roque, nº 2 - Santiago de Compostela. A Coruña
Código Postal: 15704
Teléfono: 881 996 327
Fax: 881 996 306
mais
Servizo do Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades
Responsable: Coordinador científico: Manuel González / responsable do servizo: Ruth Otero Vilar
Enderezo: R/ San Roque, 2 - Santiago de Compostela. A Coruña
Código Postal: 15704
Teléfono: 881 996 139
Fax: 881 996 140
mais
Gabinetes provinciais
Gabinete Provincial de Normalización Lingüística da Coruña
Responsable: Luís Sánchez Rodríguez
Enderezo: Edificio Administrativo de Monelos. Avda. Vicente Ferrer, 2, 7º andar - A Coruña.
Código Postal: 15071
Teléfono: 981 18 47 20 /18 23 50 /18 48 98
Fax: 981 18 22 30
Gabinete Provincial de Normalización Lingüística de Lugo
Responsable: Pilar Teijeiro Díaz
Enderezo: Edificio Administrativo Rolda da Muralla, 70 - Lugo.
Código Postal: 27071
Teléfono: 982 29 41 62
Fax: 982 29 41 52
Gabinete Provincial de Normalización Lingüística de Ourense
Responsable: Mª Isabel Bouza López
Enderezo: Edificio Administrativo Rúa Concello, n.º 11 - Ourense.
Código Postal: 32872
Teléfono: 988 386 659 / 988 386 649
Fax: 988 386 003
Gabinete Provincial de Normalización Lingüística de Pontevedra
Responsable: Mª José Blanco Gómez
Enderezo: Rúa Fernández Ladreda n.º 43, 8º andar - Pontevedra.
Código Postal: 36003
Teléfono: 986 80 59 57
Fax: 986 80 50 45
mais
Coordinación dos Equipos de dinamización da lingua galega
Coordinación dos equipos de dinamización da lingua galega de Pontevedra
Responsable: Isabel Valiño Ferrín
Enderezo: Avda. María Victoria Moreno, 43, 8.º andar - Pontevedra.
Código Postal: 36003
Teléfono: 986 80 39 31
Fax: 986 80 50 45
Coordinación central dos equipos de dinamización da lingua galega
Responsable: Isabel Gil Gil
Enderezo: R/ San Roque, nº 2 - Santiago de Compostela. A Coruña.
Código Postal: 15704
Teléfono: 881 996 324
Fax: 881 996 306
Coordinación provincial dos equipos de dinamización da lingua galega de Ourense
Responsable: Manuela Maseda Sabucedo
Enderezo: Rúa Concello, 11, 4º andar - Ourense.
Código Postal: 32003
Teléfono: 988 68 72 93
Fax: 988 386 600
Coordinación provincial dos equipos de dinamización da lingua galega de Lugo
Responsable: Pilar Teijeiro Díaz
Enderezo: Edificio Administrativo Rolda da Muralla, 70 - Lugo.
Código Postal: 27071
Teléfono: 982 29 44 48
Fax: 982 29 49 26
Coordinación provincial dos equipos de dinamización da lingua galega da Coruña
Responsable: Pura Galán Boutureira
Enderezo: Edificio Administrativo de Monelos. Rúa Vicente Ferrer, 2, 7º - A Coruña.
Código Postal: 15071
Teléfono: 981 18 44 52
Fax: 981 18 56 81
mais
Rede de Dinamización Lingüística
Presidencia
Responsable: Valentín García Gómez
Teléfono: 881 996 301
Fax: 881 996 306
Coordinación técnica
Responsable: Alicia Padín Otero
Teléfono: 722 248 033
mais
Xestión da web