SERVIZOS

Consultas lingüísticas

A área de asesoramento lingüístico atende calquera consulta relacionada coa lingua galega (sobre fonética, ortografía, morfoloxía, sintaxe...) ou de carácter terminolóxico, en colaboración co Servizo de Terminoloxía da Real Academia Galega (Termigal).

As consultas sobre a forma correcta de vocabulario galego pode realizalas en liña no espazo na rede da Real Academia Galega.

Envíe a súa consulta: