Volver

SERVIZOS

Validación de documentos oficiais

As persoas que precisen presentar en castelán documentos oficiais (títulos, diplomas, etc.) redactados en galego poden facer uso do servizo de validacións da Secretaría Xeral de Política Lingüística, que certifica o valor desa tradución.

Requisitos

Documentación necesaria:

  • solicitude de validación de documentación traducida,
  • fotocopia do documento ou documentos orixinais compulsada por un organismo oficial,
  • tradución literal ao castelán dese/s documento/s,
  • datos do solicitante cun enderezo no que se informará da posta á disposición da documentación validada.

Presentación da documentación

Esta documentación poderá ser presentada:

  • na sede electrónica da Xunta de Galicia coa chave 365
  • en calquera rexistro da Administración

Entrega da validación

As traducións validadas enviaranse por correo postal ao enderezo particular do solicitante. Se a persoa interesada así o solicita, poderá recollelas en man nas dependencias da Secretaría Xeral de Política Lingüística (r/ da Pastoriza n.º8, Santiago de Compostela).