Volver

Na Universidade en galego sen dúbida

Na Universidade en galego sen dúbida

Manual elaborado pola Área de Normalización Lingüística (ANL) da Universidade de Vigo co apoio da Secretaría Xeral de Política Lingüística da Xunta de Galicia.

  • Na Universidade en galego sen dúbida

    Na Universidade en galego sen dúbida

Está orientado a mellorar a calidade das comunicacións escritas na dita universidade e céntrase en cuestións como as seguintes: citas e referencias bibliográficas, uso da linguaxe non discriminatoria e cuestións ortográficas e tipográficas.