Volver

CURSO MEDIO DE LINGUAXE ADMINISTRATIVA

Lexislación

  • Lexislación na páxina da SXPL

    Compilación de lexislación lingüística na páxina web da Secretaría Xeral de Política Lingüística. Ofrécese clasificada por ámbitos e recolle os artigos específicos sobre dereitos e obrigas dos usos lingüísticos.

  • As leis en galego

    Proxecto do Colexio de Avogados de Santiago de Compostela no que se ofrecen os textos legais publicados en lingua galega. A lexislación aparece agrupada segundo o ámbito estatal ou autonómico e aparece clasificada por orde cronolóxica.