Volver

CURSO SUPERIOR DE LINGUAXE ADMINISTRATIVA

Programa

Bloque de lingua oral

Comunicación oralTipoloxía do discurso oral no ámbito profesional

A elaboración do discurso no ámbito profesional

Bloque de gramática

GramáticaO infinitivo sen réxime

O uso do xerundio

A pasiva reflexa / activa impersoal

Os réximes preposicionais

O CD sen preposición a

O infinitivo conxugado

O futuro de subxuntivo

Bloque de léxico

LéxicoLatinismos, vulgarismos, estranxeirismos

Locucións e fraseoloxía administrativas

Terminoloxía e fontes terminográficas

Bloque de redacción e estilo

Redacción e estilo

(lexibilidade)
Aspectos formais
 • composición da páxina
 • organización de contido
 • racionalización gráfica
 • numeración
Aspectos semánticos
 • propiedade léxica
 • redundancia
 • focaxe
 • formas «baleiras»
 • concorrencias léxicas
 • formulismos
 • linguaxe non discriminatoria
Aspectos temáticos
 • marcadores textuais
 • progresión temática
 • digresións
 • escuridade
 • lonxitude

Bloque de documentación

Documentos administrativosacordo, acta, anuncio, convocatoria, informe, memoria, notificación, publicación, resolución

Bloque de contorno sociolingüísitico e sociocultural

SociolingüísticaO plurilingüismo no mundo
Historia da linguaxe administrativaExperiencias renovadoras da linguaxe administrativa moderna
Lexislación sobre a lingua galegaDisposicións lingüísticas de carácter internacional