Volver

CURSO SUPERIOR DE LINGUAXE ADMINISTRATIVA

Programa

Bloque de lingua oral

Comunicación oralTipoloxía do discurso oral no ámbito profesional

A elaboración do discurso no ámbito profesional

Bloque de gramática

GramáticaO infinitivo sen réxime

O uso do xerundio

A pasiva reflexa / activa impersoal

Os réximes preposicionais

O CD sen preposición a

O infinitivo conxugado

O futuro de subxuntivo

Bloque de léxico

LéxicoLatinismos, vulgarismos, estranxeirismos

Locucións e fraseoloxía administrativas

Terminoloxía e fontes terminográficas

Bloque de redacción e estilo

Redacción e estilo

(lexibilidade)
Aspectos formais
 • composición da páxina
 • organización de contido
 • racionalización gráfica
 • numeración
Aspectos semánticos
 • propiedade léxica
 • redundancia
 • focaxe
 • formas «baleiras»
 • concorrencias léxicas
 • formulismos
 • linguaxe non discriminatoria
Aspectos temáticos
 • marcadores textuais
 • progresión temática
 • digresións
 • escuridade
 • lonxitude

Bloque de documentación

Documentos administrativosAcordo, acta, convocatoria, informe, memoria, notificación, publicación, resolución

Bloque de contorno sociolingüísitico e sociocultural

SociolingüísticaO plurilingüismo no mundo
Historia da linguaxe administrativaExperiencias renovadoras da linguaxe administrativa moderna
Lexislación sobre a lingua galegaDisposicións lingüísticas de carácter internacional

 

Os programas dos cursos están recollidos nos anexos da Orde do 13 de xuño de 2011 pola que se regulan os cursos de linguaxe administrativa e xurídica galegas (DOG núm. 121, do 24.06.2011; corrección de erros no DOG núm. 223, do 22.11.2011).