Volver

CURSO SUPERIOR DE LINGUAXE ADMINISTRATIVA

Apéndices

 • Relación de formas incorrectas e desaconsellables máis habituais

  Anexo en: Sobre a calidade da nosa lingua. Universidade da Coruña, 2007. Este material presenta unha relación de erros léxicos habituais coa súa forma correcta en galego e un exemplo de uso.

 • Locucións e frases feitas

  Anexo en: Sobre a calidade da nosa lingua. Universidade da Coruña, 2007. Este material presenta unha relación de erros fraseolóxicos habituais coa súa forma correcta en galego.

 • Abreviaturas máis empregadas

  Anexo en: Criterios para uso da nosa lingua. Universidade da Coruña, 2007. Este material presenta unha relación das abreviaturas máis habituais no uso.

 • Abreviaturas de tratamento

  Anexo en: Criterios para uso da nosa lingua. Universidade da Coruña, 2007. Este material presenta unha relación das abreviaturas de tratamento máis frecuentes.

 • Relación de siglas e acrónimos máis frecuentes

  Anexo en: Criterios para uso da nosa lingua. Universidade da Coruña, 2007. Este material presenta unha relación de siglas e acrónimos de uso frecuente.

 • Relación dos topónimos máis habituais de fóra do Estado español

  Anexo en: Criterios para uso da nosa lingua. Universidade da Coruña, 2007. Este material presenta unha relación dos topónimos de fóra do Estado español en galego.

 • Relación dos topónimos máis habituais do Estado español

  Anexo en: Criterios para uso da nosa lingua. Universidade da Coruña, 2007. Este material presenta unha relación dos topónimos de uso habitual do Estado español en galego.

 • Abreviaturas, siglas, símbolos e léxico

  Anexo en: Manual de estilo. Universidade de Santiago de Compostela, s.d. Este material presenta unha relación de abreviaturas, siglas e símbolos, así como un pequeno glosario de erros léxicos frecuentes.

 • Erros léxicos frecuentes

  Anexo en: Libro de estilo do Concello de Santiago. Concello de Santiago de Compostela, 2007. Este material presenta unha relación de erros léxicos frecuentes.

 • Léxico xurídico e administrativo

  Anexo en: Libro de estilo do Concello de Santiago. Concello de Santiago de Compostela, 2007. Este material presenta unha relación de formas equivalentes entre o castelán e o galego administrativo.

 • Locucións latinas

  Anexo en: Libro de estilo do Concello de Santiago. Concello de Santiago de Compostela, 2007. Este material presenta unha relación de locucións latinas e as solucións equivalentes no galego actual.

 • Topónimos

  Anexo en: Libro de estilo do Concello de Santiago. Concello de Santiago de Compostela, 2007. Este material presenta unha relación de topónimos que recolle: comarcas de Galiza; concellos e xentilicios, comunidades e provincias españolas; estados membros da Unión Europea e outros estados próximos á Unión Europea.

 • Falsos amigos

  Anexo en: Libro de estilo do Concello de Santiago. Concello de Santiago de Compostela, 2007. Este material presenta unha relación de dúbidas léxicas e semánticas frecuentes nos pares de linguas castelán-galego e inglés-galego.