Volver

CURSO SUPERIOR DE LINGUAXE XURÍDICA

Lexislación

  • Lexislación na páxina da SXPL

    Compilación de lexislación lingüística na páxina web da Secretaría Xeral de Política Lingüística. Ofrécese clasificada por ámbitos e recolle os artigos específicos sobre dereitos e obrigas dos usos lingüísticos.

  • As leis en galego

    Proxecto do Colexio de Avogados de Santiago de Compostela no que se ofrecen os textos legais publicados en lingua galega. A lexislación aparece agrupada segundo o ámbito estatal ou autonómico e aparece clasificada por orde cronolóxica.

  • Témoslle lei

    Campaña emprendida pola Comisión de Normalización Lingüística da Facultade de Dereito e mais o Servizo de Normalización Lingüística da USC. Nunha das seccións do sitio web desta campaña ofrécese unha ampla compilación de textos legais de uso cotián.