Volver

CURSO SUPERIOR DE LINGUAXE XURÍDICA

Glosario

Glosario de termos administrativos e xurídicos

Explorar o glosario utilizando este índice

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | Ñ | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Lenda

adx. adxectivo adv. adverbio
conx. conxunciónf. feminino
fig. figuradamentei. intransitivo
indef. indefinidolat. latinismo
loc. locución ou frase feitam. masculino
p. pronominalpl. plural
prep. preposiciónpt. participio
s. substantivosing. singular
t. transitivov. verbo