Resultados da busca

Temos dispoñibles para consulta 11 resultados relacionados con "Celga"
22/06/2016

Probas Celga 1, 2, 3 e 4, ano 2016

Resultados definitivos

10/03/2015

Celga 1

A persoa que supere o Celga 1 posuirá un dominio da lingua xeral que lle permita satisfaceras necesidades máis primarias de comunicación

08/03/2015

Celga 2

A persoa que supere o Celga 2 posuirá un dominio da lingua que lle permita participar con relativa seguridade e eficacia en distintas situacións de comunicación cotiá, do traballo e do estudo, que requiran un uso da lingua fundamentalmente previsible

07/03/2015

Celga 3

A persoa que supere o Celga 3 posuirá un dominio da lingua que lle permita intervir nun conxunto variado de situacións de comunicación

06/03/2015

Celga 4

A persoa que supere o Celga 4 será capaz de comprender unha ampla variedade de textos orais e escritos extensos e cun alto nivel de dificultade.