Recursos para traballar en galego

Filtrar por...

 • Tema
 • Área
 • Tipo de recurso
  • Recurso didáctico (1)
  • Manual (4)
  • Vocabulario (1)
  • Outros recursos e iniciativas (1)
  • Base de datos (1)
  • Canción (1)
  • Ferramenta informática (32)
  • Dicionario (4)
  • Publicacións (3)
  • Iniciativas de dinamización (1)
Temos dispoñibles para consulta 47 contidos
27/03/2017 | Outros recursos e iniciativas

Nova Táboa periódica dos elementos

O grupo de innovación docente CienciaNOSA da Universidade de Santiago de Compostela (USC) publicou a nova versión en galego da Táboa periódica dos elementos, que recolle os novos elementos incorporados pola Internacional Union of Pure and Applied Chemistry (IUPAC)

15/02/2017

Os apelidos en galego. Orientacións para a súa normalización

Manual xurdido da colaboración entre a Xunta -a través da Secretaría Xeral de Política Lingüística e mais da Dirección Xeral de Xustiza- e o Seminario de Onomástica da Real Academia Galega, dirixido pola profesora e académica correspondente Ana Isabel Boullón.

 

24/01/2017 | Base de datos

TERGAL: Banco de termos galegos recomendados

O Servizo de Terminoloxía Galega (TERMIGAL) vén de publicar TERGAL, un banco de termos científicos e técnicos normativos
29/07/2016 | Manual

Portal xurídico galego

En prol dun dereito na lingua propia de Galicia.

Baixo a denominación de 'Portal xurídico galego e base de datos de lexislación galega consolidada’, este recurso telemático recolle a totalidade da lexislación galega consolidada e comentada, desde a preautonomía á actualidade. Ademais das leis, o portal acolle tamén gran parte dos decretos do executivo galego e unha cantidade importante das ordes das consellerías.

11/05/2016 | Publicacións

Novos manuais de linguaxe xurídica e administrativa

A Secretaría Xeral de Política Lingüística pon a disposición da cidadanía novos materiais para a formación en linguaxe xurídica e administrativa que poderán tanto servir de apoio ao alumnado dos cursos de linguaxes de especialidade, como para a guía e autoformación de todas as persoas interesadas. O obxectivo último destes materiais é mellorar a calidade dos textos orais e escritos que emanan da Administración.
05/04/2016 | Publicacións

Na Universidade en galego con seguridade

Manual elaborado pola Área de Normalización Lingüística (ANL) da Universidade de Vigo co apoio da Secretaría Xeral de Política Lingüística da Xunta de Galicia.
05/04/2016 | Publicacións

Na Universidade en galego sen dúbida

Manual elaborado pola Área de Normalización Lingüística (ANL) da Universidade de Vigo co apoio da Secretaría Xeral de Política Lingüística da Xunta de Galicia.

22/01/2016 | Dicionario

Dicionario Digalego

Con máis de 65 000 entradas, o Digalego é o dicionario máis completo da lingua propia de Galicia, que a Xunta pon a disposición de toda a cidadanía grazas ao acordo acadado entre a Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, a Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega) e a editorial Ir Indo, que elaborou esta obra ao longo de 20 anos de traballo.
15/10/2015 | Iniciativas de dinamización

Repositorio dixital de tempo libre en galego

13/09/2015 | Corrector

Corrector de galego Galgo

O corrector imaxin Galgo é o primeiro corrector que soluciona non só erros de carácter tipográfico e ortográfico, senón tamén léxicos, que se poden atopar en textos escritos en galego. Esta nova versión de imaxin Galgo actualiza e mellora esta ferramenta, pensada para a análise dos problemas de carácter ortográfico e léxico que poidan aparecer en textos escritos en galego.