Un total de 180 concellos impulsan as actividades das súas bibliotecas e axencias de lectura grazas ao apoio da Xunta

Volver

O Goberno galego vén de resolver axudas por case 200.000€ ás entidades locais para o impulso de actividades de dinamización da lectura e o desenvolvemento do programa Ler Conta moito

Esta liña de subvencións forma parte do conxunto de accións autonómicas para o fomento da cultura nas áreas rurais e urbanas

A Consellería de Cultura, Educación e Universidade ratifica o seu compromiso coas bibliotecas galegas a través un orzamento que este ano acada os 7,4M€
 

Santiago de Compostela, 13 de xuño de 2021.- Un total de 180 concellos benefícianse das axudas da Xunta de Galicia para as actividades de dinamización da lectura así como para o desenvolvemento do programa Ler conta moito nun total de 220 bibliotecas e axencias de lectura integradas na Rede de Bibliotecas Públicas de Galicia.

O Diario Oficial de Galicia vén de publicar a lista de beneficiados desta liña de financiamento ás entidades locais dotada con 195.000€ por parte da Consellería de Cultura, Educación e Universidade co obxectivo de facilitar a posta en marcha actividades de animación á lectura sobre a base do catálogo Ler conta moito 2021. Este programa, que se desenvolve en colaboración coas entidades locais, ten como obxectivo contribuír á promoción da lectura como un vehículo de enriquecemento e de aproveitamento persoal, ofrecendo espazos de encontro para descubrir e compartir. Ademais de alentar a aprendizaxe, o desenvolvemento de actividades como estas de dinamización no ámbito da biblioteca permiten reforzar o seu carácter de espazo aberto.

Ao abeiro desta liña os concellos beneficiarios deberán programar ata o 25 de outubro un mínimo de dúas actividades polas que reciben unha achega que cubre ata o 75% dos gastos.

Ademais do compromiso coas administracións locais e coas bibliotecas galegas, esta acción enmárcase dentro da aposta do Goberno galego por consolidar un sistema bibliotecario sólido, que se ratifica nun incremento dos orzamentos deste ano ata acadar os 7,4 millóns de euros. Ademais, desde a entrada en vigor da Lei de Bibliotecas de Galicia reforzouse a cooperación entre os axentes con competencias nesta materia.

De xeito complementario destas axudas, a Xunta ofrece tamén subvencións para o crecemento e actualización das coleccións das bibliotecas, axudas para equipamentos culturais de concellos e poténciase o papel da Biblioteca de Galicia como institución central e a posta en marcha da biblioteca dixital Galiciana, entre outras iniciativas.

Departamento: C. de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria Tema: Cultura, Lingua