A Xunta recoñece oito centros polas súas accións innovadoras de fomento do uso da lingua galega

Volver

Trátase dos colexios de Reboreda de Redondela, A Solaina de Narón e Plurilingüe Antonio Orza de Boqueixón, dos institutos Ricardo Carvalho Calero de Ferrol, Martaguisela do Barco de Valdeorras e Ramón Cabanillas de Cambados e do Centro Integrado de FP Rodolfo Ucha de Ferrol

A maiores, concédeselle unha Mención de Honra ao Centro Integrado de FP Paseo das Pontes da Coruña

Cada centro recibe unha dotación económica de 2.000 € e ao profesorado implicado outórgaselle unha certificación de Innovación Educativa de horas de formación

Santiago de Compostela, 9 de xullo de 2023

A Xunta de Galicia acaba de resolver o programa de Proxectos de innovación educativa en dinamización lingüística correspondentes ao curso 2022/2023, coa selección de oito centros que destacan polas súas propostas innovadoras para o fomento do uso da lingua galega, sobre todo entre a mocidade.

 

A comisión de selección valorou especialmente os proxectos en función do seu interese educativo, da súa contribución ao incremento do uso da lingua, á eliminación de prexuízos lingüísticos entre a comunidade educativa e á posta en valor do galego como lingua de interese e con proxección de futuro para a mocidade. Así mesmo, tivo en conta as propostas específicas de atención á diversidade e as medidas para fomentar os valores democráticos, en especial a igualdade, entre outros criterios.

 

Os cinco centros seleccionados como excelentes reciben unha dotación económica de 2.000 euros. Ademais, o profesorado implicado activamente no desenvolvemento de cada un dos proxectos seleccionados recibirá unha certificación de Primeiro Premio de Innovación Educativa, cunha equivalencia de 30 horas de formación do profesorado para a persoa coordinadora e de 20 horas para o profesorado participante. No caso do de Mención de Honra, os docentes participantes no proxecto reciben unha certificación de accésit.

 

O obxectivo desta iniciativa da Consellería de Cultura, Educación, FP e Universidades é animar o profesorado a desenvolver accións que revertan positivamente na dinámica lingüística habitual do centro escolar e xeren melloras permanentes na práctica docente e na realidade do ensino.


Listaxe de centros

Proxecto

Centro

Concello

Provincia

Musigalíza-te

CPI Plurilingüe Antonio Orza Couto

(Premio de Innovación Educativa)

Boqueixón

A Coruña

Rachando roles

CIFP Rodolfo Ucha Piñeiro

(Premio de Innovación Educativa)

Ferrol

A Coruña

IES Ricardo Carvalho Calero

(Premio de Innovación Educativa)

Ferrol

A Coruña

CEIP A Solaina

(Premio de Innovación Educativa)

Narón

A Coruña

Comer e ler en galego

CIFP Paseo das Pontes

(Mención de honra)

A Coruña

A Coruña

A literatura galega á escena

IES Martaguisela

(Premio de Innovación Educativa)

O Barco de Valdeorras

Ourense

Luces, cámara... A falar!

IES Ramón Cabanillas

(Premio de Innovación Educativa)

Cambados

Pontevedra

3, 2, 1... Acción!

CEIP Plurilingüe de Reboreda

(Premio de Innovación Educativa)

Redondela

Pontevedra

 

Departamento: C. de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria Tema: Cultura, Educación, Lingua