Volver

Resolución definitiva da convocatoria de bolsas de formación en lectorados de lingua, literatura e cultura galegas

ORDE do 28 de abril de 2023 pola que se aproban as bases e se anuncia a convocatoria pública de bolsas de formación nos lectorados de lingua, literatura e cultura galegas para o 2023 (Código de procedemento PL500E)

Resolución definitiva da convocatoria

Proposta de resolución

Adxudicación das bolsas convocadas, pola contía mensual establecida no artigo 3.1 e polo período indicado no artigo 2 da devandita orde, aos solicitantes relacionados no seguinte documento.

Resolución definitiva de persoas admitidas

Logo de rematar o prazo de presentación de reclamacións contra as listaxes provisionais, publícanse as listaxes definitivas de admitidos (anexo I) e excluídos (anexo II).

Listaxe definitiva de persoas admitidas e excluídas

Relación provisional de admitidos e excluídos

Publicación das listaxes provisionais de persoas admitidas (anexo I), excluídas (anexo II) e desistidas (anexo III).

As persoas interesadas dispoñen dun prazo de 5 días, contados a partir do seguinte ao da publicación destas listaxes, para presentar as reclamacións que, contra elas, estimen pertinentes.

Convocatoria

As prazas convocadas son as que se relacionan a continuación:

 

 

Destino

Localidade

País

Inicio

Remate

Universidade do Algarve

Algarve

Portugal

01/10/23

30/09/26

Universitat de Barcelona

Barcelona

España

01/10/23

30/09/26

Freie Universität Berlin

Berlín

Alemaña

01/10/23

30/09/26

Universidad de Extremadura

Estremadura

España

01/10/23

30/09/26

Universidad de Granada

Granada

España

01/10/23

30/09/26

Universidade Nova de Lisboa

Lisboa

Portugal

01/10/23

30/09/26

Università degli Studi di Padova

Pádua

Italia

01/10/23

30/09/26

Universidade do Estado do Río de Janeiro

Río de Janeiro

Brasil

01/01/24

31/12/26

Sapienza” Università di Roma

Roma

Italia

01/10/23

30/09/26

Universidade de Sâo Paulo

Sao Paulo

Brasil

01/01/24

31/12/26

Sveučilište u Zadru

Zadar

Croacia

01/10/23

30/09/26

 

 

As entrevistas realizaranse de forma virtual (por videoconferencia) a mediados do mes de xullo.

O prazo de presentación de solicitudes estará aberto entre o 13 de maio e o 12 de xuño de 2023.