Volver

Centros admitidos e excluídos na convocatoria dos premios a curtas de animación en galego Nós tamén creamos!

Logo de finalizar o prazo establecido para solicitar a participación, publícanse as listaxes de centros admitidos e excluídos no concurso fóra do ámbito do Plan Proxecta, ao abeiro da Resolución da Secretaría Xeral de Política Lingüística e da Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa pola que se aproban as bases e se convocan os premios a curtas de animación en galego elaboradas no marco do programa Nós tamén creamos! para o curso académico 2019/2020.

O profesorado dos centros de titularidade pública admitido no programa Nós tamén creamos! do Plan Proxecta 2019/2020 queda inscrito de oficio no concurso.

A Secretaría Xeral de Política Lingüística da Consellería de Cultura e Turismo e a Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa da Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional convocan as bases e os premios ás curtas de animación en galego elaboradas no marco do programa Nós tamén creamos! para o curso académico 2019/2020.

Premios:

    Establécense tres categorías para as que se convoca cadanseu premio:
  • Categoría 1: destinada a curtas realizadas con alumnado do segundo ciclo de educación infantil
  • Categoría 2: destinada a curtas realizadas con alumnado de primeiro e segundo de educación primaria
  • Categoría 3: destinada a curtas realizadas con alumnado de terceiro e cuarto de educación primaria

O profesorado participante nas curtas premiadas recibirá unha certificación de Primeiro Premio de Innovación Educativa para cada unha das categorías, cunha equivalencia de 30 horas de formación permanente do profesorado para a persoa coordinadora e de 20 horas para o profesorado participante.

O prazo de presentación das solicitudes rematará o día 20 de xaneiro de 2020 e a data límite de envío das curtas será o 30 de abril de 2020.