Volver

Lingua de Namorar 2023

As consellerías de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades e de Política Social e Xuventude, a través da Secretaría Xeral de Política Lingüística e da Dirección Xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado, respectivamente, convocan #LinguaDeNamorar, un concurso en liña de mensaxes de amor en galego dirixido á mocidade.

Convocatoria de Lingua de namorar 2023

Características das mensaxes

As mensaxes de amor deberán estar escritas en lingua galega e poderanse redactar en prosa ou en verso. A extensión máxima da mensaxe será de 350 caracteres, no caso das categorías A e B, e de 200 caracteres, no caso da categoría C, incluídos os espazos en branco en ambos os dous casos.

Cada participante poderá enviar un máximo de dúas mensaxes ao concurso.

Persoas destinatarias e categorías

Lingua de namorar é un concurso dirixido a toda a mocidade con idades comprendidas entre os 14 e os 35 anos.

Establécense tres categorías de idade:

  • Categoría A: de 14 a 19 anos
  • Categoría B: de 20 a 35 anos
  • Categoría C: de 14 a 35 anos

Premios

Establécense tres premios por cada unha das categorías de idade A e B:

  • 1º Tableta 10’ Samsung A8 
  • 2º Libro electrónico Kinbdle
  • 3º Cascos sen Aíos JBL

Establécese un único premio pola categoría de idade C:

  • 1º Tableta 10’ Samsung A8

Procedemento de participación

No caso das categorías A e B:

Para poder enviar as mensaxes cumprirá rexistrarse na páxina do concurso: http://xuventude.xunta.es/linguadenamorar para o que se deberá cubrir un formulario de inscrición.

Todas as mensaxes serán publicadas na páxina do concurso e estarán identificadas polo título e mais polo número que se lles asigne. As mensaxes gañadoras serán as únicas que se identifiquen co nome e apelidos das autoras e autores.

No caso da categoría C (exclusiva para a rede social Instagram):

Cómpre ser seguidor/a de @xuventudegalicia e de @linguagalega. As mensaxes publicaranse directamente na imaxe habilitada para o concurso #LinguaDeNamorar no perfil @xuventudegalicia. No texto indicarase en primeiro lugar un cancelo que recolla o título e despois a mensaxe. Ao Ainal da publicación, engadirase o cancelo #LinguaDeNamorar. Etiquetaranse tamén dúas amizades de IG.

Prazo de presentación

A data límite para enviar as mensaxes é o 17 de marzo.

Votación

No caso das categorías A e B:

Haberá dúas fases de selección:

1. Habilitarase unha votación do público, desde o 20 ao 26 de marzo. As persoas que queiran votar tamén deberán rexistrarse na páxina do concurso. Cada usuario/a poderá votar por un máximo de tres mensaxes en cada unha das categorías de idade.

2. Posteriormente, o xurado do concurso elixirá as declaracións gañadoras de entre as 50 mensaxes máis votadas polos usuarios e usuarias en cada unha destas modalidades.

No caso da categoría C:

A mensaxe gañadora seleccionarase tamén en dúas fases, con orde inversa ás anteriores categorías:

1. O xurado do concurso fará unha preselección de 6 mensaxes de entre todas as presentadas en prazo que respecten o indicado nestas bases.

2. O 10 de abril daranse a coñecer as 6 mensaxes preseleccionadas polo xurado, que concorrerán á votación Ainal do público do 11 ao 16 de abril. Rematado o prazo de votación computaranse os gústame que reciba cada mensaxe e gañará aquela que acade un maior número de gústame por parte do público. No caso de que exista empate entre dúas ou máis mensaxes prevalecerán no cómputo o número de gústame dados por parte de seguidores/as de @xuventudegalicia e @linguagalega. A organización reserva o dereito de establecer calquera outro procedemento de desempate.

Resolución do concurso

A listaxe cos nomes das persoas gañadoras e finalistas nas tres categorías publicarase o 21 de abril. Tanto as mensaxes gañadoras como finalistas daranse a coñecer publicamente en http://xuventude.xunta.es/linguadenamorar e nos IG @XuventudeGalicia e @LinguaGalega. No caso da categoría C, a persoa autora da mensaxe gañadora poñerase en contacto coa organización antes do 26 de abril para reclamar o premio e facilitar os datos de contacto.

Entrega de premios

A data de entrega de premios publicarase no espazo web específico deste concurso.