Volver

Probas Celga 2021. Resultados definitivos Celga 1, 2, 3 e 4

RESOLUCIÓN do 8 de marzo de 2021, da Secretaría Xeral de Política Lingüística, pola que se convocan as probas para a obtención dos certificados de lingua galega, niveis Celga 1, 2, 3 e 4, no ano 2021 (código de procedemento PL500C)

Celga 1: resultados definitivos das probas do día 12 de xuño de 2021

Resolución do 8 de setembro de 2021, pola que se publican os resultados definitivos das probas do Celga 1 realizadas o día 12 de xuño de 2021.

Celga 2: resultados definitivos das probas do día 30 de maio de 2021

Resolución do 8 de setembro de 2021, pola que se publican os resultados definitivos das probas do Celga 2 realizadas o día 30 de maio de 2021.

Celga 3: resultados definitivos das probas dos días 5 e 6 de xuño de 2021

Resolución do 8 de setembro de 2021, pola que se publican os resultados definitivos das probas do Celga 3 realizadas os días 5 e 6 de xuño de 2021.

Celga 4: resultados definitivos das probas dos días 22, 23 e 29 de maio de 2021

Resolución do 8 de setembro de 2021, pola que se publican os resultados definitivos das probas do Celga 4 realizadas os días 22, 23 e 29 de maio de 2021.

 

Celga 1: resultados provisionais das probas do día 12 de xuño de 2021

Resolución do 21 de xullo de 2021, pola que se publican os resultados provisionais das probas do Celga 1 realizadas o día 12 de xuño de 2021.

As persoas interesadas, mediante un escrito dirixido á Secretaría Xeral de Política Lingüística ou á conta de correo electrónico sxpl.probascelga@xunta.gal, poderán solicitar, no prazo de 10 días naturais, a revisión das probas por parte da Comisión Central de Avaliación, que adoptará a resolución que corresponda e comunicaralles ás persoas interesadas os criterios que determinaron a cualificación obtida.

Celga 2: resultados provisionais das probas do día 30 de maio de 2021

Resolución do 21 de xullo de 2021, pola que se publican os resultados provisionais das probas do Celga 2 realizadas o día 30 de maio de 2021.

As persoas interesadas, mediante un escrito dirixido á Secretaría Xeral de Política Lingüística ou á conta de correo electrónico sxpl.probascelga@xunta.gal, poderán solicitar, no prazo de 10 días naturais, a revisión das probas por parte da Comisión Central de Avaliación, que adoptará a resolución que corresponda e comunicaralles ás persoas interesadas os criterios que determinaron a cualificación obtida.

Celga 3: resultados provisionais das probas dos días 5 e 6 de xuño de 2021

Resolución do 21 de xullo de 2021, pola que se publican os resultados provisionais das probas do Celga 3 realizadas os días 5 e 6 de xuño de 2021.

As persoas interesadas, mediante un escrito dirixido á Secretaría Xeral de Política Lingüística ou á conta de correo electrónico sxpl.probascelga@xunta.gal, poderán solicitar, no prazo de 10 días naturais, a revisión das probas por parte da Comisión Central de Avaliación, que adoptará a resolución que corresponda e comunicaralles ás persoas interesadas os criterios que determinaron a cualificación obtida.

Celga 4: resultados provisionais das probas 

Resolución do 14 de xullo de 2021, pola que se publican os resultados provisionais das probas do Celga 4 realizadas os días 22, 23, 29 e 30 de maio de 2021.

As persoas interesadas, mediante un escrito dirixido á Secretaría Xeral de Política Lingüística ou á conta de correo electrónico sxpl.probascelga@xunta. gal, poderán solicitar, no prazo de 10 días naturais, a revisión das probas por parte da Comisión Central de Avaliación, que adoptará a resolución que corresponda e comunicaralles ás persoas interesadas os criterios que determinaron a cualificación obtida.

Comisións probas Celga 2021

Comisión Central de Avaliación

Comisións Sectoriais de Avaliación

Porta de entrada e aulas (12 de xuño)

CELGA 1

EGAP

Porta única

Listaxes aulas proba escrita 12 de xuño Celga 1 Santiago de Compostela

Listaxes da proba oral do 12 de xuño Celga 1 Santiago de Compostela

A proba oral farase a continuación da proba escrita e as listaxes publicaranse no mesmo día.

Porta de entrada e aulas (5 e 6 de xuño)

CELGA 3

IES Antonio Fraguas de Santiago de Compostela

Porta A: aulas 0 – 10

Porta B: aulas 13 - 20

Listaxes aulas proba escrita 5 de xuño Celga 3 Santiago de Compostela

Listaxes da proba oral do 5 de xuño Celga 3 Santiago de Compostela

Listaxes aulas proba escrita 6 de xuño Celga 3 Santiago de Compostela

Listaxes da proba oral do 6 de xuño Celga 3 Santiago de Compostela

EOI de Ponferrada

Porta única

Listaxes aulas proba escrita 5 de xuño Celga 3 Ponferrada

Listaxes da proba oral do 5 de xuño Celga 3 Ponferrada

Listaxes aulas proba escrita 6 de xuño Celga 3 Ponferrada

Listaxes da proba oral do 6 de xuño Celga 3 Ponferrada

A proba oral farase a continuación da proba escrita e as listaxes publicaranse no mesmo día.

Portas de entrada e aulas

CELGA 4

IES Antonio Fraguas de Santiago de Compostela

Porta A: aulas 0 - 12

Porta B: aulas 13 - 25

Listaxes aulas proba escrita 29 de maio Celga 4 Santiago de Compostela

Listaxes da proba oral do 29 de maio Celga 4 Santiago de Compostela

EOI de Ponferrada

Porta única

Listaxes aulas proba escrita 29 de maio Celga 4 Ponferrada

Listaxes da proba oral do 29 de maio Celga 4 Ponferrada

CELGA 2

IES Antonio Fraguas de Santiago de Compostela

Porta A: aulas 0 - 12

Porta B: aulas 13 - 23

Listaxes aulas proba escrita 30 de maio Celga 2 Santiago de Compostela

Listaxes da proba oral do 30 de maio Celga 2 Santiago de Compostela

EOI de Ponferrada

Porta única

Listaxes aulas proba escrita 30 de maio Celga 2 Ponferrada

Listaxes da proba oral do 30 de maio Celga 2 Ponferrada

Portas de entrada e aulas

CELGA 4

IES Antonio Fraguas de Santiago de Compostela

Porta A: aulas 0 - 12

Porta B: aulas 13 - 25

Listaxes da proba oral do 23 de maio Celga 4 Santiago de Compostela

Listaxes aulas proba escrita 23 de maio Celga 4 Santiago de Compostela

Listaxes da proba oral do 22 de maio Celga 4 Santiago de Compostela

Listaxes aulas proba escrita 22 de maio Celga 4 Santiago de Compostela

EOI de Ponferrada

Porta única

Listaxes da proba oral do 23 de maio Celga 4 Ponferrada

Listaxes aulas proba escrita 23 de maio Celga 4 Ponferrada

Listaxes da proba oral do 22 de maio Celga 4 Ponferrada

Listaxes aulas proba escrita 22 de maio Celga 4 Ponferrada

NOTA INFORMATIVA en relación coa proba do Celga 4 do 22 de maio de 2021: Aquelas persoas que participen nos procedementos selectivos de corpos de educación convocados pola Orde do 24 de febreiro de 2020 (código ED001A) e que deban realizar a proba de galego referida á dita convocatoria o mesmo día en que lles corresponde asistir á proba do nivel Celga 4 –o día 22 de maio de 2021–, poderán solicitar o cambio de data desta última para o día 29 de maio de 2021, para o cal enviarán un correo a sxpl.probascelga@xunta.gal.

Datas de realización das probas

RESOLUCIÓN do 23 de abril de 2021, da Secretaría Xeral de Política Lingüística, pola que se fixan as datas de realización das probas para a obtención dos certificados de lingua galega, niveis Celga 1, 2, 3 e 4, no ano 2021, que foron convocadas mediante a Resolución do 8 de marzo de 2021 (código de procedemento PL500C).

Establécense as seguintes datas de realización das probas:

Celga 4, en Santiago de Compostela e en Ponferrada:

  • 22 de maio de 2021, para as persoas admitidas cuxo primeiro apelido empece por algunha das seguintes letras: Y, Z, A, B, C, D, E e F.
  • 23 de maio de 2021, para as persoas admitidas cuxo primeiro apelido empece por algunha das seguintes letras: G, H, I, J, K, L, M, N, Ñ e O.
  • 29 de maio de 2021, para as persoas admitidas cuxo primeiro apelido empece por algunha das seguintes letras: P, Q, R, S, T, U, V, W e X.

Celga 2, en Santiago de Compostela e en Ponferrada:

  • 30 de maio de 2021, para todas as persoas admitidas.

Celga 3, en Santiago de Compostela e en Ponferrada:

  • 5 de xuño de 2021, para as persoas admitidas cuxo primeiro apelido empece por algunha das seguintes letras: Y, Z, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J e K.
  • 6 de xuño de 2021, para as persoas admitidas cuxo primeiro apelido empece por algunha das seguintes letras: L, M, N, Ñ, O, P, Q, R, S, T, U, V, W e X.

Celga 1, en Santiago de Compostela:

  • 12 de xuño de 2021, para todas as persoas admitidas.

Os centros e horarios de realización das probas, así como as listaxes definitivas de persoas admitidas para cada nivel e localidade, a porta de acceso ao centro e mais a aula que lle corresponde a cada persoa para a realización da proba escrita poderán consultarse neste mesmo web.

Respecto da proba oral de cada nivel Celga, lémbrase que esta será posterior á proba escrita. A hora concreta en que cada persoa deberá estar presente para realizar esta proba publicarase no centro correspondente, así como na web da Secretaría Xeral de Política Lingüística, unha vez que remate a proba escrita.

Listas definitivas de persoas admitidas e excluídas

Celga 1: listaxes definitivas de persoas admitidas e excluídas nas probas do 12 xuño de 2021

Resolución do 3 de maio de 2021 pola que se publican as listaxes definitivas do Celga 1

Anuncio das datas e dos lugares de realización das probas

Listaxe definitiva de persoas admitidas en Santiago de Compostela

Listaxe definitiva de persoas excluídas en Santiago de Compostela

Celga 2: listaxes definitivas de persoas admitidas e excluídas nas probas do 30 de maio de 2021

Resolución do 3 de maio de 2021 pola que se publican as listaxes definitivas do Celga 2

Anuncio das datas e dos lugares de realización das probas

Listaxe definitiva de persoas admitidas en Santiago de Compostela

Listaxe definitiva de persoas excluídas en Santiago de Compostela

Listaxe definitiva de persoas admitidas en Ponferrada

Celga 3: listaxes definitivas de persoas admitidas e excluídas nas probas dos días 5 e 6 de xuño de 2021

Resolución do 3 de maio de 2021 pola que se publican as listaxes definitivas do Celga 3

Anuncio das datas e dos lugares de realización das probas

Listaxe definitiva de persoas admitidas en Santiago de Compostela

Listaxe definitiva de persoas excluídas en Santiago de Compostela

Listaxe definitiva de persoas admitidas en Ponferrada

Celga 4: listaxes definitivas de persoas admitidas e excluídas nas probas dos días 22, 23 e 29 de maio de 2021

Resolución do 3 de maio de 2021 pola que se publican as listaxes definitivas do Celga 4

Anuncio das datas e dos lugares de realización das probas

Listaxe definitiva de persoas admitidas en Santiago de Compostela

Listaxe definitiva de persoas excluídas en Santiago de Compostela

Listaxe definitiva de persoas admitidas en Ponferrada

Listaxe definitiva de persoas excluídas en Ponferrada

Listas provisionais de persoas admitidas e excluídas

Celga 1: listaxes provisionais de persoas admitidas e excluídas nas probas de maio-xuño de 2021

Remate do prazo de presentación de emendas: 30 de abril de 2021

Resolución do 16 de abril de 2021 de publicación das listaxes provisionais do Celga 1

Listaxe provisional de persoas admitidas en Santiago de Compostela

Listaxe provisional de persoas excluídas en Santiago de Compostela

Celga 2: listaxes provisionais de persoas admitidas e excluídas nas probas de maio-xuño de 2021

Remate do prazo de presentación de emendas: 30 de abril de 2021

Resolución do 16 de abril de 2021 de publicación das listaxes provisionais do Celga 2

Listaxe provisional de persoas admitidas en Santiago de Compostela

Listaxe provisional de persoas excluídas en Santiago de Compostela

Listaxe provisional de persoas admitidas en Ponferrada

Celga 3: listaxes provisionais de persoas admitidas e excluídas nas probas de maio-xuño de 2021

Remate do prazo de presentación de emendas: 30 de abril de 2021

Resolución do 16 de abril de 2021 de publicación das listaxes provisionais do Celga 3

Listaxe provisional de persoas admitidas en Santiago de Compostela

Listaxe provisional de persoas excluídas en Santiago de Compostela

Listaxe provisional de persoas admitidas en Ponferrada

Listaxe provisional de persoas excluídas en Ponferrada

Celga 4: listaxes provisionais de persoas admitidas e excluídas nas probas de maio-xuño de 2021

Remate do prazo de presentación de emendas: 30 de abril de 2021

Resolución do 16 de abril de 2021 de publicación das listaxes provisionais do Celga 4

Listaxe provisional de persoas admitidas en Santiago de Compostela

Listaxe provisional de persoas excluídas en Santiago de Compostela

Listaxe provisional de persoas admitidas en Ponferrada

Listaxe provisional de persoas excluídas en Ponferrada