Volver

Probas Celga 1, 2, 3 e 4

RESOLUCIÓN do 8 de marzo de 2021, da Secretaría Xeral de Política Lingüística, pola que se convocan as probas para a obtención dos certificados de lingua galega, niveis Celga 1, 2, 3 e 4, no ano 2021 (código de procedemento PL500C)

As probas realizaranse en Santiago de Compostela (niveis Celga 1, 2, 3 e 4) e Ponferrada (Celga 2, 3 e 4). As sedes, datas e horarios de realización publicaranse nesta mesma páxina.

As persoas que desexen inscribirse deberán cubrir o formulario de solicitude, segundo o modelo PL500C, que poden obter na sede electrónica da Xunta de Galicia. As persoas interesadas deberán indicar nel a proba ou as probas ás que solicitan presentarse, así como a localidade, e dirixilo á Secretaría Xeral de Política Lingüística. O prazo de presentación de solicitudes vai do 18 de marzo ao 12 de abril de 2021.