Volver

Probas Celga 1, 2, 3 e 4. Resultados definitivos

RESOLUCIÓN do 9 de marzo de 2022, da Secretaría Xeral de Política Lingüística, pola que se convocan as probas para a obtención dos certificados de lingua galega, niveis Celga 1, 2, 3 e 4, no ano 2022 (código de procedemento PL500C).

Resultados definitivos

Celga 1: resultados definitivos das probas do día 11 de xuño de 2022

Resolución do 31 de agosto de 2022, pola que se publican os resultados definitivos das probas do Celga 1 realizadas o día 11 de xuño de 2022.

Celga 2: resultados definitivos das probas do día 5 de xuño de 2022

Resolución do 31 de agosto de 2022, pola que se publican os resultados definitivos das probas do Celga 2 realizadas o día 5 de xuño de 2022.

Celga 3: resultados definitivos das probas do día 4 de xuño de 2022

Resolución do 31 de agosto de 2022, pola que se publican os resultados definitivos das probas do Celga 3 realizadas o día 4 de xuño de 2022.

Celga 4: resultados definitivos das probas dos días 28 e 29 de maio de 2022

Resolución do 31 de agosto de 2022, pola que se publican os resultados definitivos das probas do Celga 4 realizadas os días 28 e 29 de maio de 2022.

Resultados provisionais

Celga 1: resultados provisionais das probas do día 11 de xuño de 2022

Resolución do 14 de xullo de 2022, pola que se publican os resultados provisionais das probas do Celga 1 realizadas o día 11 de xuño de 2022.

As persoas interesadas, mediante un escrito dirixido á Secretaría Xeral de Política Lingüística ou á conta de correo electrónico sxpl.probascelga@xunta.gal, poderán solicitar, no prazo de 10 días naturais, a revisión das probas por parte da Comisión Central de Avaliación, que adoptará a resolución que corresponda e comunicaralles os criterios que determinaron a cualificación obtida. O prazo finaliza o día 26 de xullo de 2022.

Celga 2: resultados provisionais das probas do día 5 de xuño de 2022

Resolución do 14 de xullo de 2022, pola que se publican os resultados provisionais das probas do Celga 2 realizadas o día 5 de xuño de 2022.

As persoas interesadas, mediante un escrito dirixido á Secretaría Xeral de Política Lingüística ou á conta de correo electrónico sxpl.probascelga@xunta.gal, poderán solicitar, no prazo de 10 días naturais, a revisión das probas por parte da Comisión Central de Avaliación, que adoptará a resolución que corresponda e comunicaralles os criterios que determinaron a cualificación obtida. O prazo finaliza o día 26 de xullo de 2022.

Celga 3: resultados provisionais das probas do día 4 de xuño de 2022

Resolución do 14 de xullo de 2022, pola que se publican os resultados provisionais das probas do Celga 3 realizadas o día 4 de xuño de 2022.

As persoas interesadas, mediante un escrito dirixido á Secretaría Xeral de Política Lingüística ou á conta de correo electrónico sxpl.probascelga@xunta.gal, poderán solicitar, no prazo de 10 días naturais, a revisión das probas por parte da Comisión Central de Avaliación, que adoptará a resolución que corresponda e comunicaralles os criterios que determinaron a cualificación obtida. O prazo finaliza o día 26 de xullo de 2022.

Celga 4: resultados provisionais das probas dos días 28 e 29 de maio de 2022

Resolución do 14 de xullo de 2022, pola que se publican os resultados provisionais das probas do Celga 4 realizadas os días 28 e 29 de maio de 2022.

As persoas interesadas, mediante un escrito dirixido á Secretaría Xeral de Política Lingüística ou á conta de correo electrónico sxpl.probascelga@xunta.gal, poderán solicitar, no prazo de 10 días naturais, a revisión das probas por parte da Comisión Central de Avaliación, que adoptará a resolución que corresponda e comunicaralles os criterios que determinaron a cualificación obtida. O prazo finaliza o día 26 de xullo de 2022.

Porta de entrada e aulas

CELGA 1

Escola Galega de Administración Pública (EGAP)

Porta única: presentarse entre as 8.30 h e as 8.45 h.

Portas de entrada e aulas

CELGA 3

IES Antonio Fraguas de Santiago de Compostela

Porta A: aulas 0 - 10

Porta B: aulas 11 – 22

EOI de Ponferrada

Porta única

 

CELGA 2

IES Antonio Fraguas de Santiago de Compostela

Porta A: Aulas 0 - 10

Porta B: Aulas 11 – 15

EOI de Ponferrada

Porta única

Portas de entrada e aulas

CELGA 4

IES Antonio Fraguas de Santiago de Compostela

Porta A: aulas 0 - 11

Porta B: aulas 12 – 23

EOI de Ponferrada

Porta única

Datas de realización das probas

- Celga 4, en Santiago de Compostela e en Ponferrada:

28 de maio de 2022, para as persoas admitidas cuxo primeiro apelido empece por algunha das seguintes letras: T, U, V, W, X, Y, Z, A, B, C, D, E, F e G.

29 de maio de 2022, para as persoas admitidas cuxo primeiro apelido empece por algunha das seguintes letras: H, I, J, K, L, M, N, Ñ, O, P, Q, R e S.

– Celga 3, en Santiago de Compostela e en Ponferrada:

4 de xuño de 2022, para todas as persoas admitidas.

– Celga 2, en Santiago de Compostela e en Ponferrada:

5 de xuño de 2022, para todas as persoas admitidas.

– Celga 1, en Santiago de Compostela:

11 de xuño de 2022, para todas as persoas admitidas.

Os centros e horarios serán publicados neste mesmo web.

Listaxes definitivas de persoas admitidas e excluídas

Celga 1: listaxes definitivas de persoas admitidas e excluídas nas probas do 11 xuño de 2022

Celga 2: listaxes definitivas de persoas admitidas e excluídas nas probas do 5 xuño de 2022

Celga 3: listaxes definitivas de persoas admitidas e excluídas nas probas do 4 xuño de 2022

Celga 4: listaxes definitivas de persoas admitidas e excluídas nas probas dos días 28 e 29 de maio de 2022

Listaxes provisionais de persoas admitidas e excluídas

Celga 1: listaxes provisionais de persoas admitidas e excluídas nas probas de maio-xuño de 2022

Remate do prazo de presentación de emendas: 3 de maio de 2022

Celga 2: listaxes provisionais de persoas admitidas e excluídas nas probas de maio-xuño de 2022

Remate do prazo de presentación de emendas: 3 de maio de 2022

Celga 3: listaxes provisionais de persoas admitidas e excluídas nas probas de maio-xuño de 2022

Remate do prazo de presentación de emendas: 3 de maio de 2022

Celga 4: listaxes provisionais de persoas admitidas e excluídas nas probas de maio-xuño de 2022

Remate do prazo de presentación de emendas: 3 de maio de 2022