Volver

Decreto 374/1996, do 17 de outubro, polo que se aproba o Regulamento orgánico das escolas de educación infantil e dos colexios de educación primaria.

Os artigos 27, 53, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67 e 68 fan referencia á constitución, funcións e outros aspectos relacionados cos equipos de normalización lingüística.