Volver

Orde do 1 de agosto de 1997 pola que se ditan instrucións para o desenvolvemento do Decreto 324/1996 polo que se aproba o Regulamento orgánico dos institutos de educación secundaria e se establece a súa organización e funcionamento

Artigos 27, 28 e 84 fan referencia ao proxecto que debe elaborar o equipo de normalización, ao financiamento deste proxecto e á redución horaria da persoa coordinadora.