Volver

Axudas para o fomento do galego nos centros de ensino privados para o curso 2013-2014

Orde do 2 de xaneiro de 2014 pola que se anuncia a convocatoria de subvencións para a presentación de proxectos de fomento do uso do galego dos centros de titularidade privada de Galicia que imparten ensinanzas regradas de niveis non universitarios, para o curso escolar 2013/14.

Prazo de presentación de solicitudes: ata o 14 de febreiro de 2014.

Anexos editables na Sede Electrónica da Xunta de Galicia

Provincia da Coruña:

Provincia de Pontevedra:

NOTA: O prazo de emenda remata o día 31 de marzo incluído

Proposta provisional de resolución das axudas aos proxectos de fomento do galego nos centros de ensino privados para o curso escolar 2013-2014.

Provincia da Coruña:

Provincia de Lugo:

Provincia de Ourense:

Provincia de Pontevedra:

NOTA: o prazo de alegacións remata o día 20 de maio incluído.

Resolución do 6 de xuño de 2014 da Xefatura Territorial de Pontevedra, pola que se adxudica o financiamento dos proxectos de fomento de uso do galego dos equipos de dinamización lingüística dos centros de titularidade privada de Galicia que imparten ensinanzas regradas de niveis non universitarios, para o curso escolar 2013/14, ao abeiro da Orde do 2 de xaneiro de 2014 desta consellería (Diario Oficial de Galicia do 14 de xaneiro).

Resolución do 9 de xuño de 2014 da Xefatura Territorial da Coruña, pola que se adxudica o financiamento dos proxectos de fomento do uso do galego dos equipos de dinamización lingüística dos centros de titularidade privada de Galicia que imparten ensinanzas regradas de niveis non universitarios, para o curso escolar 2013/14, ao abeiro da Orde da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria do 2 de xaneiro de 2014 (Diario Oficial de Galicia do 14 de xaneiro)

Resolución do 10 de xuño de 2014, da Xefatura Territorial de Ourense, pola que se adxudica o financiamento dos proxectos de fomento do uso do galego dos centros de titularidade privada de Galicia que imparten ensinanzas regradas de niveis non universitarios, para o curso escolar 2013/14, ao abeiro da Orde da Secretaría Xeral de Política Lingüística do 2 de xaneiro de 2014 (DOG do 14 de xaneiro).

Resolución do 9 de xuño de 2014, da Xefatura Territorial de Lugo, pola que se adxudica o financiamento dos proxectos de fomento do uso do galego dos equipos de dinamización lingüística dos centros de titularidade privada de Galicia que imparten ensinanzas regradas de niveis non universitarios, para o curso escolar 2013/14, ao abeiro da Orde do 2 de xaneiro de 2014 (Diario Oficial de Galicia do 14 de xaneiro).