Volver

Axudas ás entidades locais para a promoción do uso da lingua galega

Publicación da resolución das axudas

ORDE do 16 de marzo de 2018 pola que se establecen as bases para a concesión de subvencións ás entidades locais de Galicia para a promoción do uso da lingua galega e se procede á súa convocatoria (ED115A).

EXTRACTO da Orde do 16 de marzo de 2018 pola que se establecen as bases para a concesión de subvencións ás entidades locais de Galicia para a promoción do uso da lingua galega e se procede á súa convocatoria (ED115A).

Prazo de presentación de solicitudes: do 3 de abril ao 2 de maio de 2018.

Resolución da Secretaría Xeral de Política Lingüística do 5 de xullo de 2018​, pola que se conceden subvencións ás entidades locais de Galicia para a promoción do uso da lingua galega, ao abeiro da convocatoria regulada na Orde do 16 de marzo de 2018.

As datas dos gastos que se efectúen deberán estar comprendidas entre o 1 de xaneiro e o 15 de outubro de 2018

O prazo de xustificación remata o día 20 de outubro de 2018