Volver

Resolución definitiva dos proxectos de fomento do uso do galego en centros privados

ORDE do 30 de novembro de 2021 pola que se anuncia a convocatoria de subvencións para a presentación de proxectos de fomento do uso do galego dos centros de titularidade privada de Galicia que imparten ensinanzas regradas de niveis non universitarios, para o curso escolar 2021/22 (código de procedemento PL500B).

Resolución definitiva

Resolución do 7 de xuño de 2022 pola que se conceden as subvencións aos proxectos de fomento do uso do galego dos centros de titularidade privada de Galicia que imparten ensinanzas regradas de niveis non universitarios, para o curso escolar 2021/22 (código de procedemento PL500B).

Resolución provisional

Proposta provisional de resolución das subvencións aos proxectos de fomento do uso do galego dos centros de titularidade privada de Galicia que imparten ensinanzas regradas de niveis non universitarios para o curso escolar 2021/22 (PL500B)

Provincia da Coruña:

Provincia de Lugo:

Provincia de Ourense:

Provincia de Pontevedra:

NOTA: o prazo para presentar alegacións remata o día 5 de maio (incluído).