Volver

Proposta definitiva de resolución das axudas aos proxectos de fomento do galego dos centros públicos

ORDE do 16 de decembro de 2022 pola que se anuncia a convocatoria de axudas para a presentación de proxectos de fomento do uso do galego dos centros de titularidade pública de Galicia que imparten ensinanzas regradas de niveis non universitarios, para o curso escolar 2022/23 (código de procedemento PL500A).

Proposta definitiva de resolución

Proposta definitiva de resolución

Prazo para a presentación da xustificación de gastos: ata o 30 de xuño.

Proposta provisional de resolución

Proposta provisional de resolución

Provincia da Coruña

Listaxe coa puntuación e financiamento de proxectos admitidos

Provincia de Lugo

Listaxe coa puntuación e financiamento de proxectos admitidos

Listaxe de proxectos excluídos

Provincia de Ourense

Listaxe coa puntuación e financiamento de proxectos admitidos

Provincia de Pontevedra

Listaxe coa puntuación e financiamento de proxectos admitidos

NOTA: O prazo para presentar alegacións remata o día 9 de maio (incluído).

Convocatoria

Convocatoria para a presentación de proxectos de fomento do uso do galego dos centros públicos de ensino de Galicia para o curso escolar 2022/23.

1. Obxecto.

A presentación e a realización de proxectos de fomento do uso do galego dos centros públicos de ensino de Galicia dependentes da Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades, promovidos polos equipos de Dinamización da Lingua Galega ou polo profesorado responsable do proxecto naqueles centros de ensino que conten con menos de seis unidades, durante o curso escolar 2022/23 (código de procedemento PL500A), e o establecemento de axudas que apoien o seu financiamento.

As axudas reguladas nesta orde concederanse en réxime de concorrencia competitiva e baixo os principios de publicidade, obxectividade, transparencia, igualdade, non discriminación, eficacia e eficiencia.

2. Persoas destinatarias.

Os centros de titularidade pública de Galicia que imparten ensino regrado de nivel non universitario.

Prazo de presentación de solicitudes

Un mes, que se contará a partir do día seguinte ao da publicación desta convocatoria no Diario Oficial de Galicia (do 28.12.2022 ao 27.01.2023).