Volver

Fondo de proxectos culturais en lingua galega Xacobeo 2021. Segunda convocatoria

No marco do Plan de reactivación dos sectores cultural e turístico fronte aos efectos derivados da Covid-19, a Secretaría Xeral de Política Lingüística convoca unha nova edición do Fondo de proxectos culturais en lingua galega Xacobeo 2021 (Fondo X21)

RESOLUCIÓN DA SELECCIÓN DE PROXECTOS

NOTA MOI IMPORTANTE:

1. As persoas titulares dos proxectos admitidos provisionais do anexo II teñen de data límite ata o 25/06/2021 para acreditar documentalmente que teñen persoal contratado.

En calquera caso, recomendamos non deixar a presentación desta documentación para os últimos días de prazo por se houber calquera problema técnico ou for necesario aclarar calquera dúbida administrativa sobre o procedemento.

2. As persoas titulares de proxectos admitidos, en lista de agarda ou rexeitados que queiran coñecer a concreta desagregación da súa puntuación, en función dos criterios de valoración, poderán solicitala mandando un correo electrónico a info-fondox21@xunta.gal

Tamén poderán solicitar información detallada da avaliación dos seus proxectos as persoas titulares dos que sairán como rexeitados ou excluídos.

O correo coa solicitude deberá enviarse desde o correo comunicado na solicitude para efectos da notificación e deberá identificar o CIF/NIF da persoa solicitante e o número de rexistro da solicitude.

DESCRICIÓN DO FONDO

Esta nova convocatoria, feita pública o luns 8 de marzo de 2021, persegue os seguintes obxectivos:

 • Incrementar os contidos creativos de interese cultural e lingüístico do Fondo creado o pasado ano
 • Dinamizar a lingua propia de Galicia
 • Proporcionarlles apoio e visibilidade inmediata ás empresas, cooperativas, entidades culturais e profesionais da cultura e da creación artística da Comunidade Autónoma de Galicia

Destinatarios

Poden presentar unha única proposta ao Fondo X21:

 • Profesionais do sector cultural e lingüístico, creativo e artístico galego
 • Empresas culturais e lingüísticas e/ou artísticas
 • Cooperativas culturais e lingüísticas e/ou artísticas
 • Entidades ou institucións privadas de carácter cultural e/ou lingüístio sen ánimo de lucro que teñan personal laboral contratado para desenvolver os proxectos

Os proxectos seleccionados recibirán unha contía de ata 6000 €, no caso dos autónomos ou empresas sen persoal a cargo contratado, e de entre 6000 e 15000 € para os profesionais, institucións ou empresas con persoal laboral contratado, así como as cooperativas. En ambos os casos inclúense todos os custos de execución, os impostos e as taxas correspondentes.

Formatos

Os produtos que integrarán este repositorio de contidos poden presentarse en calquera destes formatos:

 • Dixitais (vídeos, música, películas, documentais, … pero non páxinas web, aplicacións informáticas ou similares)
 • Presenciais (actuacións teatrais, musicais, exposicións, obradoiros, retransmisións en directo por streaming...)
 • Materiais (libros, audiolibros, xogos, fotografías, pinturas ...)
 • Combinación dos formatos anteriores

Prazos

prazo de presentación de solicitudes remata o 8 de abril de 2021.Os proxectos seleccionados publicaranse mediante resolución, que lle será notificada tamén individualmente a cada solicitante.

O prazo de execución dos contratos adxudicados rematará na data especificada na resolución de adxudicación ou no contrato correspondente, e sempre antes do 15 de decembro de 2021.

 

Contacto

 

info-fondox21@xunta.gal

687 041 884

Horario de atención: Luns a venres de 9:00 h a 14:00 h e de 16:00 h a 19:00 h

Se, por motivos técnicos, resultase difícil contactar telefonicamente, recomendamos que formulen as súas dúbidas ou preguntas a través do correo electrónico e responderémoslles o máis axiña posible.