Volver

REDE DE CENTROS DE ESTUDOS GALEGOS

Italia

Padua

 • Nome do centro: Centro de Estudos Galegos de Padua
 • Responsable: Rachele Fassanelli
 • Lector: Pedro Basalo Bembibre
 • Datos de contacto:
  • Enderezo electrónico: rachele.fassanelli@unipd.it; centroestudios.padua@edu.xunta.es
  • Enderezo do lector: pedro.basalobembibre@unipd.it
  • Teléfono: (0039)0498279808
  • Enderezo postal:
Centro di Studi Galeghi
Dipartimento di Studi Linguistici e Letterari (DiSLL)
Università degli Studi di Padova
Via E. Vendramini, 13
35137 Padova
Italia
 • Web: [en construción]
 • Publicacións (Preme para ver todas as publicacións)
  • Fassanelli, Rachele (2021): Don Denis. Cantigas, Roma, Carocci.
  • Serantes Blanco, Santiago (2021): Primo corso di Galego / Primeiras clases de Galego, Padova, Cleup.
  • Álvarez Maneiro, Gemma e Borriero, G. (2018): La letteratura galega. Autori e testi.

Antoloxía en italiano que recolle 50 figuras homenaxeadas no Día das Letras Galegas desde 1963 ata 2011. A obra complétase cun prólogo de Xesús Alonso Montero,  tres apéndices ("Mapas", "Feitos históricos" e Publicacións periódicas"), un glosario e bibliografía. De cada autor preséntase a súa biografía, bibliografía tradicional e dixital sobre a súa obra e escolma de textos. 

 

  Perugia

 • Nome do centro: Centro de Estudos Galegos de Perugia
 • Responsables: Carlo Pulsoni e Marco Paone
 • Datos de contacto:
  • Enderezo electrónico: carlo.pulsoni@unigp.it; marco.paone@unipg.it
  • Teléfono: (0039) 075 585 3056
  • Enderezo postal:
Centro di Studi Galeghi
Dipartamento di Lettere-Lingue, letterature e civiltà antiche e moderne
Piazza Morlacchi, 11
06123 Perugia
Italia

 

Roma

 • Nome do centro: Centro de Estudos Galegos de Roma
 • Responsable: Attilio Castellucci
 • Lectora: ------------------
 • Datos de contacto:
  • Enderezo electrónico: centroestudios.roma@edu.xunta.es
  • Enderezo electrónico do responsable: attilio.castellucci@uniroma1.it
  • Enderezo da lectora: ----------------------
  • Teléfono: 0039 0649913070
  • Enderezo postal:
Centro di Studi Galeghi - Sapienza Università di Roma
Dipartimento di Studi Europei, Americani e Interculturali
Facoltà di Lettere e Filosofia
Plesso Marco Polo - Circonvallazione Tiburtina, 4
00185 - Roma
Italia
 
 • Web: https://sites.google.com/uniroma1.it/ceg-roma/home
 • Publicacións: (Preme para ver todas as publicacións)
 • Tavani, Giuseppe: 2002. Tra Galizia e Provenza. Roma, Carocci editore.
 • Billy, Dominique, Canettieri, Paolo, Pulsoni, Carlo, Rossell, Antoni: 2003. La lirica galego-portoghese. Roma, Carocci editore.
 • Castellucci, Attilio (a cura di): 2006. A esmorga di Eduardo Blanco Amor. Roma, Carocci editore.
 • Lino Braxe: Romano. I giorni della Puglia. Traduzione e cura di Attilio Castellucci, Mimisol, 2015.
 • Publicacións (Preme para ver todas as publicacións)
  • Tavani, Giuseppe: 2002. Tra Galizia e Provenza. Roma, Carocci editore.
  • Billy, Dominique, Canettieri, Paolo, Pulsoni, Carlo, Rossell, Antoni: 2003. La lirica galego-portoghese. Roma, Carocci editore.
  • Castellucci, Attilio (a cura di): 2006. A esmorga di Eduardo Blanco Amor. Roma, Carocci editore.