Volver

REDE DE CENTROS DE ESTUDOS GALEGOS

Reino Unido

Bangor (Wales)

 • Nome do centro: Centro de Estudos Galegos  /  Centre for Galician Studies
 • Responsable: Helena Miguélez Carballeira
 • Lector: Paula Moure Blanco
 • Datos de contacto:
  • Enderezo electrónico responsable: h.m.carballeira@bangor.ac.uk
  • Enderezo electrónico lector: p.blanco@bangor.ac.uk
  • Teléfono: 00 44 12 48 38 21 40 / 00 44 12 48 38 20 99
  • Enderezo postal:
Centre for Galician Studies in Wales
School of Arts, Culture and Language
Bangor University, College Rd.
Bangor, Gwynedd. LL57 2DG. Wales, United Kingdom  

 

 • Web: https://www.bangor.ac.uk/ml/galician/index.php.en
 •  

   

  Oxford

  • Nome do centro: Centro de Estudos Galegos John Rutherford de Oxford / John Rutherford Centre for Galician Studies - Oxford
  • Responsable: Dra. Rosa Bercero
  • Lectora: Lucía Cernadas Varela
  • Datos de contacto:
   • Enderezo electrónico da responsable: rosa.bercero@mod-langs.ox.ac.uk
   • Enderezo electrónico da lectora: lucia.cernadasvarela@mod-langs.ox.ac.uk
   • Enderezo postal da lectora:
  • Faculty of Medieval and Modern Languages
   University of Oxford
   47 Wellington Square
   OX1 2JF Oxford
   United Kingdom
  • Enderezo postal:
  • The John Rutherford Centre for Galician Studies - Oxford
   The Queen's College (High Street)
   University of Oxford
   Oxford OX1 4AW
   United Kingdom
    

   

   

 • Web: http://www.mod-langs.ox.ac.uk/galician/
 • https://www.lingua.gal/o-galego/aprendelo/o-galego-no-exterior/lectorados/rede-de-centros-de-estudos/reino-unido
 • Publicacións:
  • Actas do I Simposium de estudios galegos / Proceedings of the 1st Oxford Conference on Galician Studies. Xunta de Galicia, 1993. Santiago de Compostela.
  • Inclúe os seguintes artigos:
   • David Mackenzie. "Rosalía de Castro e as normas ortográficas do galego común": pp. 25-32.
   • Constantino García. "As investigacións lingüísticas do galego nos últimos tempos": pp. 33-42.
   • Felipe Criado Boado. "A paisaxe rural galega e a súa xenealoxía arqueolóxica": pp. 43-57.
   • Derek Flitter. "A imaxe poética en Pondal: Lembranza e presaxio": pp. 59-68.
   • Richard A. Cardwell. "Escribir nas marxes: Curros Enríquez, Galicia e o simbolismo europeo" : pp. 69-79.
   • Anxo Tarrío Varela. "A investigación literaria en Galicia: A configurarión (sic) do modelo de lector inmanente na Literatura Galega Contemporánea (1863-1991)": pp. 81-92.
   • Antón Costa Rico. "Universidade, cultura e lingua na Galicia do antigo réxime (séculos XVI-XVIII": pp. 93-114.
   • John Rutherford. "As raigames galegas do pícaro castelán": pp. 115-23.]
  • Actas do IV Congreso Internacional de Estudios Galegos / Proceedings of the 4th International Conference on Galician Studies . Ed. por Benigno Fernández Salgado. Oxford: Centre for Galician Studies, 1997. 2 vols. Tomo I: Lingua & Tomo II: Literatura e Historia.
  • Xosé Luís Méndez Ferrín. Them and other stories. Trad. John Rutherford, Xelís de Toro e Benigno Fernández Salgado. Ceredigion: Planet, 1996.
  • The Blue papers: 1. A lecture series on Galician culture at the University of Oxford. Oxford: Centre for Galician Studies, 1997.
   • [Contén: Colin Smith, "Álvaro Cunqueiro, Galician and European novelist" (pp. 5-18); Manuel Rivas, "As novas correntes na narrativa galega contemporánea" (pp. 19-36), e Carlos Baliñas, "From provincialism to nationalism: Galician political and cultural movements in the 19th and 20th centuries" (pp. 37-50).]
  • Alfonso R. Castelao. Things. Trad. Kirsty Hooper, Isabel Mancebo Portela, Craig Patterson e Manuel Puga Moruxa. Oxford Centre for Galician Studies. Ceredigion: Planet, 2001.
 •