Volver

REDE DE CENTROS DE ESTUDOS GALEGOS

Portugal

Algarve

 • Nome do centro: Centro de Estudos Galegos
 • Responsable: Pedro Alfonso Ferré da Ponte
 • Lectora: Claudia Mariño Gómez
 • Datos de contacto:
  • Enderezo electrónico: centroestudios.faro@edu.xunta.es
  • Enderezo da lectora: cmgomez@ualg.pt
  • Teléfono: 00 351 289 800 099  Ext. 7817
  • Enderezo postal:
Centro de Estudos Galegos
Universidade do Algarve
Campus de Gambelas
8005-139 FARO
Portugal

Braga (Minho)

 • Nome do centro: Instituto de Letras e Ciências Humanas
 • Responsable: Carlos Pazos Justo
 • Lectora: Raúl Costas Pereira
 • Datos de contacto:
  • Enderezo electrónico: centroestudios.braga@edu.xunta.es
  • Enderezo da responsable: carlospazos@ilch.uminho.pt
  • Enderezo da persoa lectora: RaulCostasPereira@gmail.com
  • Enderezo electrónico da universidade: ceg@ilch.uminho.pt
  • Teléfono: 00 351 253 604 170 / 1 / 2 / 3 <
  • Enderezo postal:
Centro de Estudos Galegos
Instituto de Letras e Ciências Humanas
Universidade do Minho, Campus de Gualtar
4710-057 Braga

 

Lisboa (Nova)

 • Nome do centro: Centro de Estudos Galegos de Lisboa
 • Responsable: Paula Cristina Costa
 • Lector: Antón García Rodríguez
 • Datos de contacto:
  • Enderezo electrónico do responsable: paula.cristina.costa@hotmail.com
  • Enderezo electrónicio do lector: antonrodriguez@fcsh.unl.pt
  • Enderezo electrónico da universidade: gceg@fcsh.unl.pt
  • Teléfono: 00 351 217974836
  • Enderezo postal:
Universidade Nova de Lisboa
Faculdade de Ciências Sociais e Humanas
Centro de Estudos Galegos
Av. de Berna 26C
1069   061 Lisboa
Portugal

 

 • Web: http://ceg.fcsh.unl.pt
 • Facebook: https://www.facebook.com/CentroEstudosGalegosLisboa/?view_public_for=796553937124344